ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Raport Zintegrowany Grupy Kęty 2021

  • Jesteśmy w centrum zielonej zmiany

    Transformacja budownictwa i transportu to kluczowe kierunki Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwijane przez spółki z naszej Grupy Kapitałowej rozwiązania dla energooszczędnych i pasywnych domów, innowacyjne półprodukty aluminiowe dla sektora elektromobilności oraz przyjazne środowisku opakowania to nasza odpowiedź na globalne wyzwania przyszłości.
    Czytaj - nasz zielony zwrot

Działamy na dynamicznie rozwijającym się rynku, myślimy globalnie

Oceniamy, że popyt na produkty Grupy będzie nieustannie się zwiększał. Dlatego przygotowaliśmy na lata 2021-2025 ambitny plan inwestycyjny znacząco zwiększający nasz potencjał.

Rekordowe wyniki finansowe potwierdziły silną pozycję naszej Grupy Kapitałowej

To efekt trafnych decyzji inwestycyjnych, dywersyfikacji dostawców i zdolności adaptacji w warunkach zmiennego otoczenia.

Inwestycje i podnoszenie wydajności to nasze priorytety

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych w 2021 roku skupiliśmy się na poprawie wydajności posiadanych aktywów, budowie nowej hali oraz uruchomieniu dwóch nowych linii do wyciskania, co znacząco zwiększy moce produkcyjne.

Aluprof od lat dostarcza Klientom rozwiązania szyte na miarę

Wiele z realizacji opartych o nasze systemy to perły architektury wyróżnione prestiżowymi nagrodami oraz certyfikatami (m.in. LEED i BREEAM).

Przychody ze sprzedaży

* Prognoza Zarządu z dnia 22 VI 2022 r.

4 598
mln zł
Przychody ze sprzedaży

Grupa KĘTY działa w obszarach rynku, których perspektywy oceniane są bardzo pozytywnie. Oceniamy, że popyt na produkty Grupy będzie nieustannie się zwiększał. Dlatego przygotowaliśmy na lata 2021-2025 ambitny plan inwestycyjny znacząco zwiększający nasz potencjał – mówi Rafał Warpechowski, Członek Finansowy Grupy Kęty S.A.

Zobacz więcej

Nakłady inwestycyjne 2021-2025

1 321
mln zł
Łączna wartość zakładanych wydatków inwestycyjnych

Bardzo dobre wyniki operacyjne segmentów skłoniły nas do aktualizacji planu inwestycyjnego zawartego w Strategii Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. na lata 2021 – 2025. W lipcu 2021 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zwiększenie wydatków w tym okresie o 256 mln zł do kwoty łącznej 1,3 mld zł, z czego około 50% przeznaczone zostanie na inwestycje rozwojowe.

ESG w Strategii

Większość z głównych celów ESG została osiągnięta zgodnie z przyjętym pięcioletnim okresem strategii. To nas cieszy i motywuje do dalszych działań na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

Monika Sobczak Dyrektor ds CSR

Odpowiedzialność środowiskowa
1864
MgCO2eq
obniżenie emisji GHG w wyniku inwestycji w efektywność energetyczną
0,56
MgCO2e/Mg
Emisja GHG w przeliczeniu na jednostkę produkcji
10
%
Zwiększenie masy wykorzystanych złomów aluminium w porównaniu w 2020 r.
-20
%
Redukcja ilości ścieków z obróbki aluminium
35,9
tys.
ton
złomu aluminiowego poddanego recyklingowi

Kierunki społecznego zaangażowania wyznacza wypracowana strategia ESG. Deklarujemy, że w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa.

Monika Sobczak Dyrektor ds CSR

Otoczenie społeczne
200
podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
1600
prac w konkursie "Zdrowie w roli głównej"
31
projektów społecznych w programie „Razem z Grupą”
41
litrów krwi w zbiórkach Ultrakrew w Grupie Kęty

Wierzymy, że pomyślność Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Wspólnie podążamy w kierunku nadrzędnej dla nas Misji, Wizji i Wartości.

Michał Malina Dyrektor ds RI

Struktura zarządzania
50
%
strategicznych dostawców objętych Kodeksem Postępowania Dostawców
~100
%
skonsolidowanego zysku netto za rok 2020 wypłacone jako dywidenda
180
mln PLN
wartość zapłaconego w Polsce podatku VAT
85,2
mln PLN
podatek CIT

Jak tworzymy wartość

Prezentujemy nasz pierwszy raport zintegrowany, który opisuje działalność biznesową w dużo szerszym zakresie. Zgodnie w najlepszymi rynkowymi praktykami chcemy pokazać, w jaki sposób budujemy wartość nie tylko dla Grupy i naszych akcjonariuszy, ale także naszego otoczenia.

Dariusz Mańko Prezes Zarządu