ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Struktura zarządzania

  • GRI: 102-5
  • GRI: 102-10
  • GRI: 102-18
  • GRI: 102-45

Grupa Kety S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej. Oprócz funkcji holdingowych Spółka w swoich strukturach posiada zakład produkujący wyroby wyciskane działający w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych. W 2021 roku struktura organizacyjna Grupy Kęty S.A. nie uległa istotnym zmianom. Aktualna struktura Spółki została przedstawiona na poniższym schemacie: 

GK_zarzad grupy GK_zarzad grupy

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu na rynku. Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach kompetencji działających na rzecz wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej. Są nimi m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi IT, organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, koordynacja procesów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W 2021 roku struktura Grupy Kapitałowej nie uległa istotnym zmianom. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona na poniższym schemacie: 

Przeczytaj także:
GK-struktura GK-01 (2) GK-struktura GK-01 (2)