ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Noty objaśniające

Noty objaśniające

10. Istotne zasady rachunkowości