ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Segment Wyrobów Wyciskanych

W 2021 roku Segment Wyrobów Wyciskanych zajmujący mocną pozycją w europejskim przemyśle przetwórstwa aluminium sprzedał w 2021 roku 95 tys. ton wyrobów (+11% r/r), odpowiadając na silny popyt na profile i komponenty aluminiowe. W efekcie osiągnął 1 818 mln zł przychodów ze sprzedaży (+42% r/r), w tym 866 mln zł ze sprzedaży zagranicznej (+41% r/r) skierowanej głównie na rynek niemiecki, włoski oraz rynki Europy Centralno-Wschodniej.

Szeroka gama produktów i zróżnicowane portfolio klientów pozwoliły Spółce poradzić sobie w wymagających warunkach rynkowych roku 2021. Segment wykorzystywał silny popyt na zwiększanie udziału w ofercie produktowej wyrobów przetworzonych i wysokomarżowych, a także rozwinął współpracę z odbiorcami końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem nabywców z zaawansowanymi standardami współpracy i wymogami jakościowymi. Stawiał też na rozwiązania innowacyjne i aspekty środowiskowe. Podobnie jak w ostatnich latach, istotnym czynnikiem rozwijającym sprzedaż w 2021 roku, było wspieranie rynków eksportowych, w szczególności tych największych dla SWW i maksymalne wykorzystanie potencjału zagranicznych spółek handlowych, (Niemcy, Czechy, Włochy). Stąd też wzrost udziału sprzedaży eksportowej w 2021 r. tj. do 40%.

+42%
roczny wzrost przychodów ze sprzedaży
+41%
roczny wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej

2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) 1 251 1 280 1 818
w tym sprzedaż zagraniczna (w mln PLN) 575 494 866
Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży (w %) 49,3 52,7 53,1
Sprzedaż ilościowa (w tys. ton) 81 85 95

Grupa Kęty S.A. członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń

Segment Wyrobów Wyciskanych, któremu przynależy znak firmowy Grupa Kęty, produkuje profile i komponenty aluminiowe. Jest liderem branży w Polsce z udziałem w rynku krajowym szacowanym na około 25%, zajmuje również mocną pozycją w europejskim przemyśle aluminium. Siedziba Segmentu mieści się w Kętach, ale jego zakłady i biura sprzedaży zlokalizowane są także w innych miejscach, w tym za granicą. W Ukrainie znajduje się nowoczesny zakład prasowni Alupol LLC, a w Słowenii spółka AK EMMI, która wykonuje zaawansowaną obróbkę mechaniczną i powierzchniową profili aluminiowych. Segment prowadzi aktywność biznesową za pośrednictwem trzech biur zagranicznych, w Niemczech, Czechach i we Włoszech. Możliwości produkcyjne Segmentu Wyrobów Wyciskanych wynoszą obecnie 96 tys. ton na rok i poza wyciskaniem, które stanowi główną działalność przedsiębiorstwa, obejmują jeszcze inne procesy. Segment posiada 13 linii technologicznych do wyciskania, a w jego strukturach działają także zakłady produkcji wlewków, obróbki mechanicznej i powierzchniowej profili. W ofercie asortymentowej znajduje się anodowanie, lakierowanie, spawanie oraz pełna fabrykacja wyrobów wyciskanych. Zdolności wytwórcze Segmentu sprawiają, że zaopatruje on w profile i komponenty aluminiowe wiele różnych branż, w tym te najbardziej rozwojowe: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, przemysł obronny, wyposażenie wnętrz, reklama i turystyka.

Zagraniczna produkcja SWW

 

Filarami biznesu Aluminium Kety Emmi pozostaje działalność w zakresie obróbki mechanicznej i powierzchniowej oraz rozwój komponentów. Zróżnicowane możliwości technologiczne pozwalają AK Emmi na uczestniczenie w projektach z wielu branż i opartych o najwyższe standardy jakościowe. Klientami AK Emmi są producenci tzw. „białego AGD” (lodówki, pralki, itp.), mebli, sprzętu medycznego, elektrycznego, a od kilku lat spółka z dużym powodzeniem realizuje także kontrakty na dostawy komponentów do znanych i prestiżowych marek samochodów. Obecnie AK Emmi śmiało wkracza w nowe obszary biznesu automotive tj.  innowacyjnych produktów do e-mobility. Kluczowym odbiorcą spółki jest największy kontraktowy producent samochodów na świecie. Wartość przychodów ze sprzedaży słoweńskiej spółki wyniosła w 2021 roku 36,8 mln EURO.

W roku 2021 minęło 5 lat od przyłączenia AK Emmi do Grupy Kęty. Działalność biznesowa AK Emmi wpisuje się w strategię SWW budowania mocnej, znanej marki wśród producentów wyspecjalizowanych wyrobów z aluminium. Posiadanie przez prasownię w swoich strukturach zakładu, który wykonuje specjalistyczną obróbką mechaniczną i powierzchniową profili, zapewnia jej atrakcyjną pozycję na rynku. Z kolei spółka AK Emmi ma od kilku lat nowego właściciela, ale przede wszystkim partnera, którego finansowe i merytoryczne wsparcie zapewnia jej rozwój. Obroty AK Emmi pod barwami Grupy Kęty systematycznie rosną, a synergia przynosi korzyści obydwu przedsiębiorstwom.

Spółka Alupol LLC zakończyła rok 2021 realizując w pełni plan budżetowy. Wolumen sprzedaży w ramach usługi przerobowej został osiągnięty w całości, natomiast w sprzedaży na rynek wewnętrzny spółka zanotowała sporą nadwyżką do założeń budżetu. Spółka wypracowała również EBITDA na poziomie przyjętym w budżecie na rok 2021. Uzyskanie tych wyniku odbywało się w trudnych warunkach gospodarczych w Ukrainie, rozwój biznesu utrudniały pandemia, wysokie podwyżki cen energii i surowca, wzrost kosztów produkcji oraz wprowadzenie przez Rosję dodatkowego cła na aluminium. Przez cały rok zakład nieprzerwanie prowadził działalność i moce produkcyjne prasy w Alupol LCC pozostawały zagospodarowane. Od kilku lat Alupol LCC świadczy usługi produkcyjne dla Grupy Kęty na podstawie tzw. umowy przerobowej. Takie powiązanie, szczególnie w warunkach wzmożonego popytu, jest korzystne dla obydwu spółek. W ramach tej umowy Grupa Kęty może przenieść na Ukrainę część zleceń z przeciążonych pras w Kętach. To z kolei przyczynia się do praktycznie całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnych prasy w Alupol LLC i wykonania przyjętych założeń budżetowych. Niezmiennie głównym odbiorcą profili aluminiowych z Alupolu LLC pozostaje branża budowlana, systematycznie też w Borodiance przybywa nowych klientów z rynku wewnętrznego i rośnie liczba uruchomionych matryc.

Inwestycje

W 2021 roku Segment Wyrobów Wyciskanych w pierwszej kolejności skupił się na poprawie wydajności posiadanych aktywów - zwiększeniu i optymalizacji wykorzystania mocy przerobowych istniejących urządzeń. W ubiegłym roku dokonano istotnej modernizacji pras w zakładzie Aluform Tychy tj. instalacji nagrzewnic gazowo-indukcyjnych do pras 16MN i 44MN.

W efekcie Segment uzyskał dodatkowo 4000 ton mocy produkcyjnych. Przystąpił również do wykonania głównego zadania inwestycyjnego na rok 2022 i wpisanego do Strategii na lata 2021-2025, jakim jest budowa nowej hali oraz instalacja dwóch linii do wyciskania tj. o nacisku 20MN oraz 40MN i podniesienie w efekcie mocy produkcyjnych do 120 000 ton.

Planowane inwestycje wspierają przede wszystkim sektor środków transportu. Nowe prasy, w szczególności ta o mocy 40MN będą wykorzystywane do produkcji profili dla branży motoryzacyjnej (złożone profile aluminiowe o specjalnych właściwościach mechanicznych, przeznaczone na kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi). Odpowiednia konstrukcja nowych pras (wyposażenie, ustawienie parametrów) umożliwi również wyciskanie na nich profili dla klientów z branży budowlanej oraz innych segmentów rynkowych, np. elektrotechnika.

Natomiast inwestycje w Zakładzie Zaawansowanych Produktów Aluminiowych koncentrowały się na poprawie efektywności i rozwoju obszaru produkcji wyrobów wysoko przetworzonych. ZZPA jest doposażony na bieżąco w nowoczesne urządzenia, które poprawiają wydajność procesu i pozwalają zaoszczędzić na kosztach produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości wyrobów. W ZZPA postępuje systematyczna automatyzacja i robotyzacja stanowisk operacyjnych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Od kilku lat SWW konsekwentnie buduje swoją pozycję istotnego dostawcy w prestiżowych branżach wyrobów Hi-Tech. Wszelkie działania inwestycyjne i sprzedażowe spółki nakierowane są na produkty, których wykonanie wymaga specjalistycznych urządzeń, fachowej wiedzy technicznej, dopełnienia restrykcyjnych procedur jakościowych. Taki kierunek działań pozwala na rozwój firmy i zachowanie przewagi nad konkurencją. Kluczową rolę odgrywa w tej strategii zakładowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, zatrudniające profesjonalną kadrę i wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. CBR jest nie tylko miejscem, gdzie przeprowadza się każdego dnia setki standardowych badań zwalniających wyroby do dostawy, ale stanowi naukowe zaplecze dla innowacyjnych projektów podejmowanych w SWW, tj. opracowanie i wdrożenie nowych technologii, zastosowanie nowinek i wynalazków technicznych.

W tym obszarze działalność CBR w 2021 roku skupiała się na zadaniach:

  • ciągłego poszerzania asortymentu kształtowników z aplikacją w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczonych na kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi,
  • optymalizacji procesów produkcyjnych, polegającej na testowaniu w warunkach laboratoryjnych nowych parametrów np. obróbki cieplnej, prowadzących do poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia energochłonności procesu.
Realizacja powyższych prac odbywa się we współpracy z cenionymi ośrodkami naukowo-badawczymi takimi, jak: Instytut Metali Lekkich w Skawinie czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Takie podejście do biznesu oraz realizacje wielu projektów badawczo-rozwojowych umożliwiają Grupie Kęty bardzo dobrą współpracę ze znanymi markami z branży motoryzacyjnej i transportowej.