ENG
Raport
Zintegrowany 2021

List Prezesa Zarządu

  • GRI: 102-14

Dwa ostatnie lata funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19 były bardzo wymagające, pozbawione stabilności i przewidywalności. Gdy wydawało się, że jesteśmy na końcu tej drogi, nieoczekiwanie wybuchł konflikt w Ukrainie. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników natychmiast po rozpoczęciu agresji podjęliśmy decyzję o czasowym zaprzestaniu działalności operacyjnej w dwóch naszych spółkach: Alupol LLC w Borodiance koło Kijowa w Segmencie Wyrobów Wyciskanych oraz Aluprof  Systema Ukraina TOV w Kijowie w Segmencie Systemów Aluminiowych. Wstrzymanie produkcji w zakładach ukraińskich nie będzie miało wpływu na obsługę klientów w innych krajach. Solidaryzując się z Narodem ukraińskim, podjęliśmy także decyzję o zaprzestaniu współpracy z kontrahentami z Rosji i Białorusi. Jednocześnie angażujemy się w pomoc naszym ukraińskim pracownikom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa im i ich rodzinom, a także działania na rzecz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Trudne otoczenie w roku 2021 stwarzało ogromne wyzwania, ale tym samym szanse, dla tych, którzy umieli odpowiednio szybko dostosować się do zachodzących zmian. Cieszę się i jestem dumny, przedstawiając Państwu raport, który potwierdza, że Grupa Kęty sprostała temu wyzwaniu. Wyniki finansowe za 2021 rok, po raz kolejny rekordowe, potwierdziły silną pozycję Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. To efekt wielu czynników, w tym trafnych decyzji inwestycyjnych, dywersyfikacji dostawców i szybkości działania w warunkach zmiennego otoczenia.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 4 598 mln zł (+30% r/r), zysk EBITDA wyniósł 900 mln zł (+34% r/r), a zysk netto 595 mln zł (+38% r/r).

4 598
mln zł
Przychody ze sprzedaży
900
mln zł
Zysk EBITDA
595
mln zł
Zysk netto

Segment Wyrobów Wyciskanych zajmujący mocną pozycją w europejskim przemyśle przetwórstwa aluminium sprzedał w 2021 roku 95 tys. ton wyrobów (+11% r/r), odpowiadając na silny popyt i osiągając w efekcie 1 818 mln zł przychodów ze sprzedaży (+42% r/r), w tym 866 mln zł ze sprzedaży zagranicznej (+41% r/r) skierowanej głównie na rynek niemiecki, włoski oraz rynki Europy Centralno-Wschodniej.

Segment Systemów Aluminiowych zwiększył przychody ze sprzedaży do 1 995 mln zł (+24% r/r), w tym z eksportu 801 mln zł (+28% r/r). W omawianym okresie wzrost wolumenu sprzedaży wyniósł 15% r/r. z podziałem na systemy aluminiowe (+18% r/r) i systemy roletowe (+11% r/r). Tym samym umocnił pozycję jednego z liderów branży systemów aluminiowych w Europie.

Segment Opakowań Giętkich, osiągając przychody na poziomie 1 170 mln zł (+25% r/r), w tym 622 mln zł przychodów ze sprzedaży zagranicznej (+26% r/r), umocnił swoją pozycję wśród największych producentów foli BOPP oraz opakowań giętkich w Europie.

Za tymi osiągnięciami stoi ponad 5,5 tys. Pracowników zatrudnionych w 24 spółkach Grupy Kapitałowej w kraju i zagranicą. Wszystkim i każdemu z osobna chciałbym podziękować za wykonaną pracę i zaangażowanie w codzienne obowiązki i zadania.

Bardzo dobre wyniki operacyjne segmentów skłoniły nas do aktualizacji planu inwestycyjnego zawartego w Strategii Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. na lata 2021 – 2025. W lipcu 2021 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zwiększenie wydatków w tym okresie o 256 mln zł do kwoty łącznej 1,3 mld zł, z czego około 50% przeznaczone zostanie na inwestycje rozwojowe.

W ramach powyższej aktualizacji wydatki inwestycyjne w Segmencie Wyrobów Wyciskanych wzrosną o 188 mln zł do kwoty 692 mln zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na rozbudowę mocy produkcyjnych w Grupie KĘTY S.A. poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą oraz zakup linii prasy o nacisku 40MN oraz rozbudowę mocy produkcyjnych w słoweńskiej spółce Aluminium Kety Emmi poprzez budowę linii produkcyjnej przeznaczonej do produkcji komponentów z profili aluminiowych, głównie dla rynku motoryzacyjnego.

Wzrost nakładów inwestycyjnych w Segmencie Systemów Aluminiowych wyniesie 68 mln zł do kwoty 492 mln zł w okresie do 2025 roku. Środki zostaną przeznaczone na budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą obejmującej pełny ciąg produkcyjny w zakresie lakierowania, zagniatania i magazynowania profili aluminiowych i innych elementów oferowanych systemów.

Oszacowaliśmy, że zmiany w planie inwestycyjnym pozwolą zwiększyć prognozowane na rok 2025 w Strategii 2021-2025 przychody ze sprzedaży o kwotę 506 mln zł do 5 143 mln zł oraz zysk EBITDA o kwotę 77 mln zł do 864 mln zł.

W 2021 roku sprawdziliśmy zainteresowanie inwestorów Segmentem Opakowań Giętkich. Otrzymane oferty potwierdziły wycenę Segmentu, ale nie gwarantowały naszym Akcjonariuszom premii ponad wartość, którą generuje on w ramach Grupy Kapitałowej, w szczególności uwzględniając koszty związane z realizacją transakcji.

Rok 2021 obfitował w nagrody i wyróżnienia, będące dowodem uznania dla osiągnięć finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., kompetencji managerów oraz sposobów komunikowania się z rynkiem kapitałowym.

Grupa Kęty zajęła 3 miejsce (awans o 7 pozycji w porównaniu z rokiem poprzednim) w prestiżowym rankingu Giełdowa Spółka Roku. Również 3 miejsce Spółka zajęła w subrankingu Relacje z Inwestorami oraz 4 w subrankingu Kompetencje Zarządu.

Te ostatnie potwierdzone zostały dodatkowo przez prestiżowy ranking TOP 30 giełdowych menedżerów. Eksperci współpracujący z firmą Martis CONSULTING poddali analizie prezesów największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a model szacujący wartości menadżerów uwzględniał: dynamikę kursu akcji, dynamikę wzrostu EBITDA oraz ekspercką ocenę kompetencji menadżera. Znalazłem się wśród TOP 10 najwyżej wycenianych prezesów polskich spółek giełdowych – jestem zaszczycony, dziękuję za wyróżnienie. Należy się ono wielu moim współpracownikom, z którymi od lat budowałem i zarządzam wspólnie Grupą Kęty.

Grupa Kęty została także laureatem rankingu „Poland’s Best Employers 2021 – zestawienia 300 działających w Polsce firm, których wybitne osiągnięcia w zakresie HR uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Grupa Kęty uplasowała się na 5 miejscu w kategorii branżowej oraz w pierwszej piątce w rankingu ogólnym badania Benchmark Strategii Klimatycznych, zainicjowanej i przeprowadzonej przez GO Responsible razem z Centrum UNEP/GRID – Warszawa. To dla nas duże wyróżnienie, gdyż ranking dotyczył spółek z WIG20 i mWIG40, a dane raportowe zostały przeanalizowane pod kątem aż 14 obszarów.

Szanowni Państwo

Współczesny świat stawia ogromne wyzwania w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływu na klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie. W raporcie za rok 2021 prezentujemy cele zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

W 2021 roku konsekwentnie realizowaliśmy ścieżkę wskazaną w naszej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowaliśmy i rozwijaliśmy w ramach procesów 10 zasad Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem. Pilnie obserwowaliśmy rynek i reagowaliśmy na zmieniające się otoczenie formalno – prawne, dostosowując naszą organizację do nowej rzeczywistości. Będąc świadomymi czekających nas wyzwań, miło mi poinformować, iż nasza organizacja dołączyła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030.

Jesteśmy na początku nowej, pewnie trudnej drogi, ale czujemy się do niej przygotowani.  Czekamy na normalizację, zakończenie wojny, pandemii, tego co przeszkadza w funkcjonowaniu rodzin, przedsiębiorstw, całych krajów – wtedy wszyscy będziemy znowu mogli cieszyć się w pełni wynikami firmy.

Z poważaniem

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu