ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zarząd

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu
Grupy Kęty S.A.

Działamy na dynamicznie rozwijającym się rynku, myślimy globalnie Oceniamy, że popyt na produkty Grupy będzie nieustannie się zwiększał. Dlatego przygotowaliśmy na lata 2021-2025 ambitny plan inwestycyjny znacząco zwiększający nasz potencjał.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu
Grupy Kęty S.A.
Dyrektor Finansowy

Rekordowe wyniki finansowe potwierdziły silną pozycję naszej Grupy Kapitałowej. To efekt trafnych decyzji inwestycyjnych, dywersyfikacji dostawców i zdolności adaptacji w warunkach zmiennego otoczenia.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu
Grupy Kęty S.A.
Zastępca Dyrektora Generalnego

Inwestycje i podnoszenie wydajności to nasze priorytety. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych w 2021 roku skupiliśmy się na poprawie wydajności posiadanych aktywów, budowie nowej hali oraz uruchomieniu dwóch nowych linii do wyciskania, co znacząco zwiększy moce produkcyjne.

Tomasz Grela

Członek Zarządu
Grupy Kęty S.A.

Aluprof od lat dostarcza Klientom rozwiązania szyte na miarę Wiele z realizacji opartych o nasze systemy to perły architektury wyróżnione prestiżowymi nagrodami oraz certyfikatami (m.in. LEED i BREEAM).

Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku skład zarządu Grupy Kęty S.A. przedstawiał się następująco: 

  • Dariusz Mańko – Prezes Zarządu      
  • Rafał Warpechowski – Członek Zarządu 
  • Piotr Wysocki – Członek Zarządu 
  • Tomasz Grela – Członek Zarządu 

W związku z upływem kadencji Zarządu Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 8 kwietnia 2021 roku powołała Pana Dariusza Mańko na stanowisko Prezesa Zarządu XI kadencji oraz Pana Rafała Warpechowskiego, Pana Piotra Wysockiego oraz Pana Tomasza Greli w skład Zarządu XI kadencji.  Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku skład zarządu Grupy Kęty S.A. przedstawiał się jak powyżej.

Więcej

o zarządzie przeczytasz na stronie Grupy Kęty
Zobacz więcej