ENG
Raport
Zintegrowany 2021

O Grupie Kęty

Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił nam stworzyć prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 4,6 mld PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie, utrzymujący jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce.

Grupa Kapitałowa składa się z 24 spółek i prowadzi działalność w ramach trzech segmentów biznesowych. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu na rynku. Są nimi: Grupa KĘTY S.A., Aluprof S.A. oraz Alupol Packaging S.A.

Poznaj naszą Grupę
Jesteśmy nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy.

przynależy mu znak firmowy Grupa Kęty. Segment obejmuje produkcję i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych w branżach m.in. budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria, AGD.

Zobacz więcej

obejmujący projektowanie, produkcję i sprzedaż wysokiej jakości systemów aluminiowych oraz osłon przeciwsłonecznych, wykorzystywanych w branży budowlanej, znajdujących swoich odbiorców w większości krajów świata w tym m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych, ale również w Azerbejdżanie, Gruzji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zobacz więcej

obejmujący produkcję i sprzedaż opakowań giętkich oraz folii polipropylenowych BOPP wykorzystywanych m.in. w branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, współpracujący z największymi koncernami międzynarodowymi, a także dużymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym.

Zobacz więcej

Professional engineering, worker, Man Quality control, maintenan Professional engineering, worker, Man Quality control, maintenan

Jak działamy?

GK-biz_model GK-biz_model

Grupa dla klimatu

Stawiamy na ekologiczne rozwiązania, które umożliwiają redukcję śladu węglowego, zwiększenie złomu aluminiowego w wyrobach wyciskanych i wreszcie osiągnięcie neutralności klimatycznej. W naszej sprzedaży dostępne są profile aluminiowe wyciskane z własnej produkcji wlewków niskoemisyjnych – LOW CARBON KETY. Nieustannie rozwijamy gamę produktów energooszczędnych i pasywnych, promując ideę zielonego budownictwa na świecie. Zwiększamy produkcję opakowań, które wytworzone na bazie folii z tworzyw sztucznych, znacznie łatwiej poddają się recyklingowi. Ich niższa materiałochłonność przyczynia się do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych wprowadzanych do użytku i ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. składa się z 24 spółek i realizuje działalność w ramach trzech segmentów biznesowych. Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach kompetencji które pełnią obsługę dla wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej. Są nimi m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi IT, organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, koordynacja procesów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W 2021 roku struktura Grupy Kapitałowej nie uległa istotnym zmianom. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona na poniższym schemacie:

Grupa na GPW
Od 1996 roku jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a głównymi akcjonariuszami są polskie i międzynarodowe instytucje finansowe, w tym największe polskie fundusze emerytalne.
GK-struktura GK-01 (2) GK-struktura GK-01 (2)